Podział na kategorie / opis norm

Rękawice ochronne i robocze

Rękawice ochronne i robocze są najczęściej używanymi Środkami Ochrony Indywidualnej. Manipulowanie ciężki, ostrymi, zaolejonymi lub mokrymi przedmiotami wymaga zastosowania odpowiedniej ochrony w celu zapewnienia pracownikowi odpowiedniego komfortu pracy oraz spełnienia wymagań przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rękawice możemy podzielić dwie główne kategorie: rękawice robocze i ochronne.

Do pierwszej grupy zaliczymy rękawice mające na celu zabezpieczenie wytwarzanych produktów lub zabezpieczenie pracownika przed pobrudzeniem się nieszkodliwymi substancjami.

Do drugiej grupy, rękawic ochronnych, zaliczymy wszystkie elementy chroniące dłonie i przedramię użytkownika przed przecięciem, przekłuciem, substancjami chemicznymi, niską lub wysoką temperaturą, wilgocią, łukiem elektrycznym, itp.

 

Przepisy dotyczące rękawic ochronnych

Rękawice ochronne muszą spełniać wymagania europejskiej normy EN 420. Norma te określa ogólne wymagania i metody badań wykorzystywane przy konstruowaniu rękawic ochronnych.

Kategorie rękawic ochronnych

W myśl dyrektywy 89/686/EWG wprowadzony został podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy, różniące się od siebie stopniem zabezpieczenia użytkownika.

  • Kategoria I – najmniejsze ryzyko i zagrożenia

Rękawice ochronne w kategorii I chronią użytkownika przed temperaturą 50°C, nie agresywnymi środkami chemicznymi czy otarciem naskórka. Używanie takich rękawic powinno podnieść komfort pracy. Możemy tu zakwalifikować większość rękawic używanych w domu, w ogrodzie, w pracach gospodarczych. Rękawice z tej kategorii nie powinny być używane w profesjonalnych zastosowaniach.

  • Kategoria II – średnie ryzyko i zagrożenia

W zakresie tej kategorii mieszczą się głównie rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

  • Kategoria III – wysokie ryzyko i zagrożenia

Pozwalają ochronić użytkownika przed zagrożeniami powodującymi nieodwracalne zmiany lub nawet śmiertelnymi. Swoje zastosowanie znajdą tu rękawice chroniące przed chemikaliami, ogniem, prądem elektrycznym ,niska i wysoką temperaturą.