Blog

Podział na kategorie / opis norm

Rękawice ochronne i robocze Rękawice ochronne i robocze są najczęściej używanymi Środkami Ochrony Indywidualnej. Manipulowanie ciężki, ostrymi, zaolejonymi lub mokrymi przedmiotami wymaga zastosowania odpowiedniej ochrony w celu zapewnienia pracownikowi odpowiedniego komfortu pracy oraz spełnienia wymagań przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Rękawice możemy podzielić dwie główne kategorie: rękawice robocze i ochronne. Do pierwszej grupy zaliczymy rękawice…
Czytaj więcej